HEDEF

1. Gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakmak
2. Sürdürülebilir bir yaşam oluşturmak
3. İsraf konusunda bilgilendirmeler yaparak toplumdaki farkındalık düzeyini arttırmak
4. Çocukların gelecekte farkındalık sahibi bireyler olmalarını sağlamak
5. Gıda israfını %70 oranında azaltmak
6. Kaynakları korumak
7. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak
8. Uluslararası alanda öncülük ederek dünya çapında gıda dostu bir akım oluşturmak