TURUNCU BAYRAK

Gıda israfının önlenmesi ve gıdanın korunması amacıyla yapılan çalışmalara doğrudan katkı sağlamak, bu konuda farkındalık oluşturmak için geliştirilen bir sistem bütünüdür. Bu sistem, gıdanın üretiminden işlenmesine, depolanmasından satışı ve tüketimine kadar gıda ile ilgili her türlü hizmeti kapsamaktadır.

Turuncu Bayrak kapsamında anlaşma sağlanan kuruma 30’a yakın görsel materyal sunulmakta ve kurumdaki departmana göre çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler sayesinde kişilerde farkındalık düzeyi arttırılmaya çalışılmaktadır. Turuncu Bayrak ekibi, kurumdaki personellere eğitim ve seminerler vermekte; kurumda israfın hangi boyutta olduğunu analiz etmekte ve bu çerçevede raporlamalar hazırlamaktadır. Bu duruma paralel olarak gerçekleştirilen denetim ve destekler vasıtasıyla azaltılan israf ile ilgili bilimsel sonuçlara ve somut çıktılara ulaşılmaktadır.

Turuncu Bayrak ‘‘AFİYET OLSUN İSRAF OLMASIN’’ sloganıyla yola çıkarak ilk olarak oteller ile işbirliği içerisine girmiştir. Bu süreci belediyeler, alışveriş merkezleri, hastaneler, eğitim kurumları, restoranlar ve daha birçok kuruluş ile devam ettirmek için şu an işbirliği görüşmelerine devam etmektedir. Turuncu Bayrak’ın başlıca amacı israf konusundaki bilinç düzeyini geniş alanlara yayarak; gıda israfını %70 oranında azaltmak ve kaynakları önemli ölçüde koruyarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.