HEDEF

1. Gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakmak
2. Sürdürülebilir bir yaşam oluşturmak
3. İsraf konusunda bilgilendirmeler yaparak toplumdaki farkındalık düzeyini arttırmak
4. Çocukların gelecekte farkındalık sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak 
5. Gıda israfını %70 oranında azaltmak
6. Doğal kaynakları korumak
7. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak
8. Uluslararası alanda öncülük ederek dünya çapında gıda dostu bir akım oluşturmaktır.