GIDA DOSTU TURUNCU BAYRAK

Gıda israfının önlenmesi ve gıdanın korunması amacıyla yapılan çalışmalara doğrudan katkı sağlayan, toplumda farkındalık oluşturan ve gıda israfı sorununa kökten çözümler üreten kapsamlı bir sistem bütünüdür. Bu sistem, gıdanın üretiminden işlenmesine, depolanmasından satışı ve tüketimine kadar gıda ile ilgili her türlü hizmeti kapsamaktadır.

Gıda Dostu Turuncu Bayrak Neler İçeriyor?

1. Temsilciler
2. Etkinlikler
3. Görünürlük
4. Personel Eğitimleri
5. Periyodik Denetimler
6. Puanlama Kriterleri
7. Online Takip Sistemi
8. Performans Göstergeleri
9. Analiz ve Raporlamalar
10.Kademeler