Eğitim

Eğitimler ve Seminerler

Eğitimler:

Gıda dostu Turuncu Bayrak eğitimleri 3 kademe olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte denetimler öncesinde veya sonrasında destek seminerleri verilmektedir. Söz konusu kademeler, seminerler ve özetle kapsamları şöyledir:
1. Kademe Eğitim: Uygulama için üyelik sözleşmesi veya protokolü imzalamış tesis veya kuruma başlangıç düzeyinde TUBA uygulamasının temel amaçlarının uygulama usul ve esaslarının ve ana unsurlarının anlatıldığı Başlangıç düzeyinde eğitimdir.
2. Kademe Eğitim: TUBA üyeliğinde B Kademeye geçen üyelere verilmektedir. Denetleme raporları ve uygulama verilerinin değerlendirilerek, uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik verilen eğitimdir. Ayrıca TUBA uygulamasında revize edilen veya geliştirilen güncel uygulamalar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
3. Kademe Eğitim: TUBA üyeliğinde A Kademeye geçen gıda israfı, kurumsal farkındalık ve israfla mücadele başarısının detaylı şekilde somut ve istatistiksel sonuçlara değerlendirileceği, akademisyen desteği ile yeni yöntem tekniklerin anlatılacağı, kazanımların ve uygulama hatalarının irdeleneceği detaylı eğitimdir. Ayrıca TUBA uygulamasında revize edilen veya geliştirilen güncel uygulamalar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
 
Seminerler: 
Eğitimler dışında denetimler veya rutin ziyaretler çerçevesinde gerek uygulama ile ilgili gerekse teknik (e-Turuncu, etkinlik kurgusu vb.) konularda bilgi ve belge desteği sağlanmaktadır.