HEDEF KİTLE

1. Gıda dostu yaşam farkındalığı artırılması gereken veya gıdanın korunması ve israfının önlenmesi ile ilgili çalışmalardan haberdar olmayan bireyler
2. Gıda dostu farkındalığına sahip bireyler
3. Gıda dostu çalışmalarına fiilen veya dolaylı da olsa katkı sağlamak isteyen bireyler
4. Gıda dostu hizmet sunmak isteyen tesis (Otel, Restoran, Kafe, Market, Gıda Toptancısı, AVM, Gıda Üretim, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisleri vb.) veya kurumlar (Bakanlıklar, Taşra Teşkilatları, Belediyeler, Okullar, Kamuya Bağlı Yurtlar veya Misafirhaneler, STK’lar, Oda, Borsa ve Birlikler, Üniversiteler vb.)
5. Ülkemizde ve dünyada gıda israfının önlenmesine katkı sağlayacak toplumun tüm kesimleri
istanbul escort
afyon escort
hemşire üniformaları
hemşire üniforma
istanbul escort
beylikdüzü escort
beylikdüzü escort
istanbul escort
esenyurt escort
beylikdüzü escort
beylikdüzü escort
manavgat escort