PAYDAŞLAR

1. Koordinasyon Ekibi
2. Üye tesis veya kurum ve bünyesindeki TUBA Uygulama Ekibi
3. İsrafın ve özelde gıda israfının önlenmesi ile ilgili çalışmalar yürüten diğer kurum ve kuruluşlar
4. Toplumun tüm kesimleri